top of page
GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

PRO DEO-ZAKEN


Wattilete Advocaten behartigt niet alleen de belangen van betalende cliënten, maar neemt ook zaken van cliënten aan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In de volksmond worden die zaken ook wel de ‘pro deo-zaken’ ofwel toevoegingszaken genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand kan op aanvraag een toevoeging verlenen.

INKOMEN & VERMOGEN

De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij het bekijken van uw zaak uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het lopende jaar. Dat noemen we het 'peiljaar'. Deze gegevens worden door de Belastingdienst aan de Raad verstrekt. Voor het toewijzen van een advocaat gelden inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen. Die kunt u hieronder vinden.

EIGEN BIJDRAGE


Boven een fiscaal jaarinkomen van 22.400 euro voor alleenstaanden en 31.700 euro voor niet-alleenstaanden hebt u geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is.

Heeft u vragen over de kosten van rechtsbijstand? Neem dan vrijblijvend contact op, wij helpen u graag verder.

eigen bijdrage 2018.png

Eigen bijdrage (Rechtsbijstand, 2018)

* in strafzaken wordt in de laagste inkomenscategorie geen eigen bijdrage opgelegd.

eigen bijdrage familie.png

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht 

(Rechtsbijstand, 2018)

KOSTEN

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND
VERMOGENSGRENZEN

U hebt geen recht op gesubsidieerde rechtshulp als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen. Met andere woorden: betaalt u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

EEN ANDER 'PEILJAAR' VRAGEN

De Raad kijkt dit jaar voor uw inkomen en vermogen naar uw situatie in 2005. Maar als u daarna opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kunt u de Raad vragen het peiljaar te verleggen.

ANDERE NORMEN VOOR EEN

'LICHT ADVIES'


Als u van een advocaat alleen een eenvoudig advies nodig hebt, dan gelden daar andere inkomens- en vermogensnormen voor en een afwijkende eigen bijdrage.

 

* Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

VERMOGENSGRENZEN
GEEN GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Mocht het zo zijn dat u vanwege uw inkomen niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand dan biedt Wattilete Advocaten u diverse opties.

 

Het is mogelijk dat wij uw belangen behartigen op basis van:

een nader af te spreken uurtarief dat ligt tussen de € 150,00 en € 250,00 exclusief BTW en griffierechten

EEN 'ALLES IN 1-PRIJS'

 

Een combinatie van mogelijkheid 1 en 2 (dit wil zeggen een gedeelte op uurtarief en een gedeelte voor een vaste prijs, bijvoorbeeld de eerste 10 uur € 750,00 en de daarop volgende uren op een nader vast te stellen uurtarief).

 

In onderling overleg zal een afspraak hierover worden gemaakt. Daarbij speelt een belangrijke rol het belang van de zaak, de spoedeisendheid waarmee de advocaat dient te handelen en de aard van de zaak.

Heeft u vragen over de kosten van rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op, wij helpen u graag verder.

GEEN GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND
bottom of page