top of page

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Wij kunnen u adviseren en zo nodig in een procedure bijstaan in alle zaken die onder het personen- en familierecht vallen. Daarbij stellen wij als uitgangspunt de zaak met een persoonlijke benadering te behandelen.

Zo zijn wij graag bereid u bij te staan of te adviseren over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 

 • echtscheiding (ook van tafel en bed)

 • Adoptie

 • Afstamming (bijvoorbeeld ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap, erkenning en gerechtelijke vaststelling van vaderschap)

 • Alimentatie (partner- en kinderalimentatie)

 • Curatele

 • Erfrecht

 • Gezag over minderjarige kinderen

 • Mentorschap

 • Naamrecht (naamswijziging)

 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Omgangsregeling

 • Onderbewindstelling

Heeft u vragen met betrekking tot het personen-en familierecht?

 

Neem vrijblijvend contact op:

bottom of page