SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Het sociale zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen).

 

Hieronder vallen:

 

  • De Werkloosheidswet (WW)

  • De Ziektewet (ZW)

  • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia, voorheen de WAO)

  • De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)

 

  • De Algemene Ouderdomswet (AOW)

  • De Algemene nabestaandenwet (ANW)

  • De Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

  • De Participatiewet (PW, voorheen WWB)

Heeft u vragen met betrekking tot het sociale zekerheidsrecht?

 

Neem vrijblijvend contact op:

ADRES

 

Achillesstraat 95-97 hs
1076 PX AMSTERDAM
Telefoon: 020 - 676 0266
Telefax : 020 - 676 4848

E-mail: advocaten@wattilete.nl

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag t/m vrijdag

van 09.30 - 17.00 uur

INLOOPSPREEKUUR

 

Elke dinsdagmiddag

van 16.00 tot 17.30 uur

(dit spreekuur is kosteloos)