top of page

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT

Het sociale zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen).

 

Hieronder vallen:

 

  • De Werkloosheidswet (WW)

  • De Ziektewet (ZW)

  • De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia, voorheen de WAO)

  • De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)

 

  • De Algemene Ouderdomswet (AOW)

  • De Algemene nabestaandenwet (ANW)

  • De Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

  • De Participatiewet (PW, voorheen WWB)

Heeft u vragen met betrekking tot het sociale zekerheidsrecht?

 

Neem vrijblijvend contact op:

bottom of page