VREEMDELINGENRECHT

Op alle terreinen van het reguliere vreemdelingenrecht kunnen wij u rechtsbijstand verlenen, o.a. inzake de verlening (aanvraagfase), de verlenging dan wel de intrekking van uw verblijfsvergunning, in de contacten met de IND of in eventuele procedures bij het gerecht. Of het nu gaat om een procedure in het kader van een MVV-aanvraag, een tewerkstellingsvergunning (TWV), gezinshereniging, gezinsvorming, studie, familiebezoek (visa), EU-gemeenschapsrecht, een medische behandeling of voorgezet verblijf.

Voorts is ons kantoor gespecialiseerd in vreemdelingenbewaringszaken. Illegale vreemdelingen aan wie de maatregel van bewaring is opgelegd en die als gevolg daarvan van hun vrijheid zijn benomen, staan wij met raad en daad bij. Daadkrachtig optreden is in deze zaken van essentieel belang en geniet prioriteit. Als doel stellen wij dat de illegale vreemdeling zo snel mogelijk zijn vrijheid dient terug te krijgen. 

Heeft u vragen met betrekking tot het strafrecht?

 

Neem vrijblijvend contact op:

ADRES

 

Achillesstraat 95-97 hs
1076 PX AMSTERDAM
Telefoon: 020 - 676 0266
Telefax : 020 - 676 4848

E-mail: advocaten@wattilete.nl

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag t/m vrijdag

van 09.30 - 17.00 uur

INLOOPSPREEKUUR

 

Elke dinsdagmiddag

van 16.00 tot 17.30 uur

(dit spreekuur is kosteloos)